Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

topmapa.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: TopNovum Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu, Perzycka 11, NIP: 778-10-03-214, tel +48 61 662 55 00, adres email: sklep@topmapa.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – tj. indywidualnej wpłaty na rachunek bankowy wskazany w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

b) za pomocą płatności internetowej Przelewy24

w obu ww. przypadkach Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu środków na wskazanym rachunku bankowym

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Mapy elektroniczne wysyłane są darmowo na konto e-mail.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Dpd.

2. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Mapy elektroniczne  wysyłane są w postaci spakowanego pliku elektronicznego. Po otrzymaniu linku klient ma 3 dni na pobranie przedmiotowego pliku. W razie zerwania transferu, może go próbować pobrać trzykrotnie.

4. Wysyłka towaru poza granice kraju, jest dodatkowo płatna. W celu ustalenia ceny, proszę skontaktować się z obsługą Sklepu.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Niedopasowanie wersji programu TrekBuddy lub mapy w wersji elektronicznej do typu posiadanego telefonu komórkowego lub innego sprzętu nie jest podstawą do reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

8) Zwrot nie dotyczy plików cyfrowych (map i programu TrekBuddy)Pobranie pliku  jest równoznaczne z jego otwarciem. Nabywca automatycznie traci prawo jego zwrotu.

§7

Ochrona prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE”.

1) Administratorem danych osobowych sklepu jest TopNovum Sp. z o.o, ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań, NIP 7781003214 (zwana dalej „Administratorem”).

2) Dane kontaktowe Administratora:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@topmapa.pl

- w formie pisemnej: TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Sklepu jest wyrażona przez Państwa zgoda, w celu podjęcia działań na rzecz realizacji możliwie najlepszej jakości usługi, dopasowania oferty produktów do Państwa potrzeb, a także do prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

4) Otrzymane przez Administratora Państwa dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta Klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówienia, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi Klienta, przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także w zakresie rozliczeń należności.

6) Państwa dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych Sklepu oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Państwu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze zakupy, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Państwa osoby.

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4.

8) Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,

- sprostowania swoich danych osobowych u Administratora,

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora,

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Cookie dotyczące sklepu:

- informacje na temat sesji

- ostatnio oglądane produkty.

§8

Ochrona własności intelektualnej

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

2. Licencje na oprogramowanie i mapy cyfrowe:

2.1 Mapy cyfrowe 
Kupującemu "mapy cyfrowe" udzielamy licencji na wykorzystywanie pliku z mapą we własnym zakresie oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie plików map, w szczególności: 

wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze rozpowszechnianie, publikowanie pliku z mapą (lub jej fragmentów) w Internecie lub innych mediach, umieszczanie pliku z mapą w jakiejkolwiek bazie danych.

2.2 Mapy do telefonów komórkowych 
Kupującemu "mapy do telefonów komórkowych" udzielamy licencji na wykorzystywanie pliku z mapą we własnym zakresie, oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie plików map, w szczególności: wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze rozpowszechnianie, publikowanie pliku z mapą w Internecie (lub jej fragmentów) lub innych mediach, umieszczanie pliku z mapą w jakiejkolwiek bazie danych.

2.3 Program TrekBuddy 
Kupującemu program TrekBuddy zostaje udzielona licencja na wykorzystywanie programu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej, oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie plików programu, w szczególności: wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze rozpowszechnianie, publikowanie plików programu w Internecie lub innych mediach, umieszczanie plików z programem w jakiejkolwiek bazie danych. Nabywca programu TrekBuddy uzyskuje dostęp do polskiej pomocy technicznej programu po podaniu swojego numeru zamówienia.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl